Зв'яжіться з нами!

+38 (044) 245 03 30

Надішліть нам email!

Контакти:

Повідомлення:

Ваше повідомлення було відправлено! Close this notice.

Туристичне страхування запит

Рівень захисту: грн

Контактні дані:

Подорож

Ваш запит було відправлено. Close this notice.

Автострахування запит

Контактні дані:

Ваш автомобиль:

Ваш запит було відправлено. Close this notice.

Страхування життя запит

Рівень захисту: грн

Контактні дані:

Ви палили тютюнові вироби протягом останніх 12 місяців?

Так Ні
Ваш запит було відправлено. Close this notice.

Страхування майна запит

Ваше майно:

Контактні дані

Ваш запит було відправлено. Close this notice.

Будьте впевнені

Туристичне страхування

Під час туристичних подорожей медична страховка дає право на безоплатне медичне обслуговування для вирішення проблем зі здоров’ям, які можуть виникнути під час відпочинку. Крім того, це просто важливий пункт в пакеті документів для отримання візи. Але перед тим, як оформлювати медичну страховку, варто знати, що для поїздки у різні країни потрібна різна страховка.

Добровільне страхування медичних витрат у країнах тимчасового перебування

Туристичне страхування – це компенсація витрат, які можуть виникнути під час подорожі внаслідок захворювання або нещасного випадку. Найпоширеніший вид страховки – це так званий «стандарт для туриста». Згідно Закону України «Про туризм» (стаття 16), він передбачає наявність медичних витрат, страхування від нещасного випадку, а також інші види страхування за бажанням туриста.

Існує багато видів медичного страхування, але не всі вони відомі майбутнім мандрівникам.

Туристичні агентства часто-густо прагнуть продати урізані програми страхування, щоб «не морочитися».

Такі страховки включають тільки мінімальні набори послуг, які можуть знадобитися в разі захворювання або травми. І дуже часто цього не вистачає під час подорожі.

Найчастіше мандрівники не інформовані, що додатково до стандартної туристичної страховки вони можуть оформити і страхування для невідкладної допомоги, яка є досить новим видом страхування.

Умови страхування

Предмет договору страхування: майнові інтереси Страхувальника (Застрахованої особи), що не суперечать закону і пов’язані з життям, здоров’ям та непередбаченими медичними та додатковими витратами Застрахованої особи під час подорожі закордоном.

Страховим випадком є:
- Раптове захворювання Застрахованої особи.
- Тілесне ушкодження внаслідок нещасного випадку Застрахованої особи.
- Смерть Застрахованої особи внаслідок раптового захворювання або нещасного випадку.

Програма Стандарт.
- Країни перебування: на вибір Страхувальника.
- Страхова сума: за вимогами країни подорожі.
- Страховий платіж залежно від строку дії договору та страхової суми.

Програма Стандарт покриває наступні витрати: „Невідкладні медичні послуги” пов’язані з раптовим погіршенням стану здоров’я Застрахованої особи, що становить загрозу її життю та здоров’ю, у зв’язку з гострим захворюванням або нещасним випадком, а саме:
а) Надання невідкладної амбулаторної допомоги в медичному закладі, включаючи консультації, лікарняні послуги, діагностичні дослідження, медикаменти, перев’язочні матеріали, необхідні засоби фіксації;
б) Оплата ліків, призначених для невідкладного лікування або зняття гострого стану, придбані за рецептом лікаря, на підставі пред’явленого рецепта та документа, що підтверджує оплату;
в) Надання невідкладної стаціонарної допомоги в медичних закладах, включаючи:
- вартість медикаментозного лікування;
- вартість діагностичних та лікувальних процедур (у тому числі невідкладні оперативні втручання), а також використання будь-якого медичного обладнання, необхідного для невідкладного лікування;
- вартість консультаційних послуг та винагороди медичного персоналу;
- вартість перебування в палатах стаціонару (в тому числі реанімаційних);

Страховик сплачує витрати на лікування Застрахованої особі за кордоном у межах ліміту відповідальності, встановленої Договором страхування, лише до того часу, коли стан здоров’я пацієнта за рішенням лікаря дозволить евакуювати його до країни постійного проживання.
г) Невідкладна стоматологічна допомога, вартість якої обмежена до 150 EUR.
д) Надання невідкладної гінекологічної або акушерської допомоги до 29 тижня вагітності включно (при раптових гінекологічних кровотечах або інших гострих захворюваннях, що загрожують перериванням вагітності або становлять загрозу для життя Застрахованої особи).
е) Надання швидкої медичної допомоги (в тому числі на місці виникнення надзвичайних медичних обставин).
є) Медичні перевезення:
- транспортування Застрахованої особи машиною швидкої допомоги або іншим видом транспорту до найближчих лікаря чи лікувального закладу для надання невідкладної медичної допомоги;
- медична евакуація Застрахованої особи із-за кордону до місця постійного проживання, включаючи витрати на супроводжуючу особу (у межах 1 000 EUR), за умови, що необхідність супроводу підтверджена відповідними документами лікувального закладу, при цьому невикористаний квиток на зворотний шлях Застрахованої особи здається Страховику.
ж) Перевезення тіла, в разі смерті Застрахованої особи, до місця її попереднього постійного проживання.

При цьому Страховик відшкодовує такі витрати ( у межах 1 000 EUR) на:
- підготовку тіла до перевезення або його кремацію за кордоном (у разі погодження із членами сім’ї померлого);
- спеціальну труну (герметично закриту);
- оформлення всіх необхідних документів, що стосуються засвідчення смерті та необхідні для перевезення тіла;
- транспортування тіла до країни попереднього постійного (переважного) проживання.
з) Витрати на телефонний зв’язок із Спеціалізованою Службою Страховика, необхідний для повідомлення про екстремальну ситуацію або страховий випадок та узгодження дій щодо надання невідкладної допомоги.

Програма Стандарт+

- Країни перебування: на вибір Страхувальника.
- Страхова сума: за вимогами країни подорожі.
- Страховий платіж залежно від строку дії договору та страхової суми.
Програма Стандарт+ покриває витрати передбачені програмою Стандарт та розширене (додаткове) страхове покриття:

а) Надання допомоги у заміні втраченого закордонного паспорта Застрахованої особи у разі його раптової втрати або крадіжки під час перебування за кордоном. Максимальна сума таких витрат 50 EUR. Решту сплачує Страхувальник (Застрахована особа).
б) Евакуація, при необхідності, неповнолітніх дітей Застрахованої особи у разі хвороби Застрахованої особи або її смерті (витрати у межах 1 000 EUR).
Страховиком відшкодовуються витрати на невідкладну допомогу за умови, якщо вони включені до умов Договору страхування та погоджені із Спеціалізованою службою Страховика або Страховиком.

Добровільне страхування медичних витрат та від нещасного випадку під час подорожі по Україні

Предмет договору страхування: майнові інтереси Страхувальника (Застрахованої особи), що не суперечать закону і пов’язані з життям, здоров’ям та непередбаченими медичними та додатковими витратами Застрахованої особи під час подорожі по Україні.

Подорож по території України – тимчасовий виїзд Страхувальника (Застрахованої особи) з місця постійного проживання в оздоровчих, розважальних, пізнавальних або професійно-ділових цілях по території України.

Страхувальники:
- дієздатні фізичні особи (резиденти або нерезиденти України);
- юридичні особи, не залежно від форм власності, на користь своїх співробітників.

Страховим ризиком є певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, пов’язана з погіршенням стану здоров’я Застрахованої особи, зумовленого захворюванням Застрахованої особи, загостренням хронічного захворювання, розладом здоров’я внаслідок нещасного випадку або її смертю внаслідок захворювання або нещасного випадку, що сталися під час подорожі по території України та призвела до понесення Застрахованою особою медичних витрат, а також її додатковими витратами, які безпосередньо пов'язані з подією.

Страховими випадками є документально підтверджені витрати Застрахованої особи на медичні та додаткові послуги:

- Швидкої медичної допомоги.
- Амбулаторно-поліклінічного, стаціонарного лікування (проведення операцій, діагностичних досліджень, включаючи оплату за необхідні медикаменти, призначені лікарем, перев’язочні матеріали і засоби фіксації (гіпсові пов’язки, лангети), якщо такі медичні послуги були необхiднi, у зв’язку з хворобою, що загрожує життю.
- Екстреної стоматологічної допомоги.
- Екстреної медичної евакуації.
- Оплата послуг телефонного зв'язку Страхувальника (Застрахованої особи) зі Спеціалізованою Службою Страховика (Страховиком) з приводу страхового випадку.

Розмір страхової суми визначається під час укладання Договору страхування.

Розмір страхового платежу залежить від:
- розміру страхової суми;
- строку дії Договору;
- віку Застрахованого;
- кількості Застрахованих за одним Договором страхування;
- мети поїздки (відпочинок, робота за наймом, спорт тощо) та ін.

Translate »