Зв'яжіться з нами!

+38 (044) 245 03 30

Надішліть нам email!

Контакти:

Повідомлення:

Ваше повідомлення було відправлено! Close this notice.

Туристичне страхування запит

Рівень захисту: грн

Контактні дані:

Подорож

Ваш запит було відправлено. Close this notice.

Автострахування запит

Контактні дані:

Ваш автомобиль:

Ваш запит було відправлено. Close this notice.

Страхування життя запит

Рівень захисту: грн

Контактні дані:

Ви палили тютюнові вироби протягом останніх 12 місяців?

Так Ні
Ваш запит було відправлено. Close this notice.

Страхування майна запит

Ваше майно:

Контактні дані

Ваш запит було відправлено. Close this notice.

Страхування відповідальності

Митних брокерів

Згідно з Постановою КМУ № 756 від 04 липня 2001 р. «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» для отримання ліцензії на здійснення діяльності митного брокера необхідно докласти завірену в установленому порядку копію договору страхування власної діяльності на суму не менше 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Таким чином, ліміт відповідальності страховика за договором страхування за всіма претензіями, викликаним однією подією (страхова сума) складе 34 000,00 грн. на кожного кваліфікованого митного брокера, який працює на підприємстві.

Страховим випадком за договором страхування є факт виникнення відповідальності Страхувальника за заподіяння майнової шкоди третім особам під час здійснення страхувальником своїх професійних обов’язків внаслідок настання таких ризиків:

• Втрата (загибель), недостача або пошкодження товарів, транспортних засобів, що належать третім особам;
• Неправильне і несвоєчасне нарахування митних платежів;
• Недотримання умов і обмежень на використання і розпорядження товарами і транспортними засобами, щодо яких митне оформлення не було завершено, відповідно до обраного митного режиму, до момента їх випуску або передачі в розпорядження представнику третьої особи;
• Порушення термінів оформлення декларації щодо товарів і транспортних засобів і їх митний режим;
• Сплата третіми особами завищених мит стосовно декларованих товарів і транспортних засобів;
• Виключення товарів, транспортних засобів, накладення арешту в результаті ненавмисних порушень Страхувальником митних правил.

Факт настання відповідальності страхувальника повинен бути підтверджений рішенням суду, яке вступило в силу, або обґрунтованої претензією третьої особи. Безумовна франшиза – 1% по кожній страховій події. Термін дії договору – 1 рік.

Страховий тариф встановлюється в залежності від стажу роботи митного брокера. Для оформлення договору необхідно заповнити заяву на страхування і надати страховикові ксерокопії:

1. Cвідоцтва брокера
2. Атестаційного свідоцтва, яке підтверджує кваліфікацію митного брокера
3. Свідоцтва про реєстрацію
4. Свідоцтва платника податків
5. Паспорта
6. Ідентифікаційного коду.

Translate »