Зв'яжіться з нами!

+38 (044) 245 03 30

Надішліть нам email!

Контакти:

Повідомлення:

Ваше повідомлення було відправлено! Close this notice.

Туристичне страхування запит

Рівень захисту: грн

Контактні дані:

Подорож

Ваш запит було відправлено. Close this notice.

Автострахування запит

Контактні дані:

Ваш автомобиль:

Ваш запит було відправлено. Close this notice.

Страхування життя запит

Рівень захисту: грн

Контактні дані:

Ви палили тютюнові вироби протягом останніх 12 місяців?

Так Ні
Ваш запит було відправлено. Close this notice.

Страхування майна запит

Ваше майно:

Контактні дані

Ваш запит було відправлено. Close this notice.

БУДЬТЕ ВПЕВНЕНІ

Страхування від нещасних випадків

Добровільне страхування від нещасних випадків – досить поширений вид страхування, що має тривалу історію. Це досить простий для розуміння та доступний за ціною вид страхування.

Предметом страхового договору при страхуванні від нещасних випадків є майнові інтереси, пов’язані пов'язані з життям, здоров'ям, працездатністю Застрахованої особи.

Страховими випадками є:

- смерть Страхувальника (Застрахованої особи), внаслідок нещасного випадку;

- стійка втрата працездатності Страхувальником (Застрахованою особою). Стійка втрата працездатності – первинне встановлення Страхувальнику (Застрахованій особі) інвалідності І, ІІ або ІІІ групи, внаслідок нещасного випадку;

- тимчасова втрата працездатності Страхувальником (Застрахованою особою), внаслідок нещасного випадку, не менше ніж на 5 (п’ять) календарних днів. Під тимчасовою втратою працездатності розуміється безперервне амбулаторне чи стаціонарне лікування Страхувальників (Застрахованих осіб) тривалістю не менше 5 (п’яти) календарних днів, в тому числі для Страхувальників (Застрахованих осіб), що не працюють.

Нещасний випадок – це обмежена в часі, не передбачена та не залежна від волі Страхувальника (Застрахованої особи) подія або раптовий вплив на Страхувальника (Застраховану особу) небезпечного фактора чи середовища, що сталися під час дії договору страхування та внаслідок яких заподіяно шкоду життю, здоров'ю та працездатності Страхувальника (Застрахованої особи). До таких подій, небезпечних факторів чи середовищ відносяться: поранення, травми, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень, заподіяних іншою особою, отруєння (крім харчового, якщо інше не передбачено договором страхування), одержання теплового удару, опіку, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою, одержання інших травм чи ушкоджень внаслідок аварії, пожежі, стихійного явища (землетрусу, зсуву, повені, урагану тощо), контакту з представниками тваринного і рослинного світу, інші, що безпосередньо передбачені договором страхування.

Страхова сума встановлюється від побажань Страхувальника. Страхова сума може бути встановлена різна для різних страхових ризиків.

Розмір страхового платежу залежить від:
- обраних страхових ризиків;
- страхової суми;
- виду діяльності застрахованої особи;
- виду спорту, яким займається застрахована особа;
- умов оплати страхового платежу;
- кількості Застрахованих осіб, віку;
- терміну і території дії Договору;

Страховий платіж може оплачуватися як одноразово, так і частинами.

Договір страхування може укладатися на строк до 1 року.

Страховий захист за договором діє 24 години на добу або під час виконання службових обов'язків і, за бажанням Страхувальника, може поширюватися на час занять спортом тощо.

Translate »