Зв'яжіться з нами!

+38 (044) 245 03 30

Надішліть нам email!

Контакти:

Повідомлення:

Ваше повідомлення було відправлено! Close this notice.

Туристичне страхування запит

Рівень захисту: грн

Контактні дані:

Подорож

Ваш запит було відправлено. Close this notice.

Автострахування запит

Контактні дані:

Ваш автомобиль:

Ваш запит було відправлено. Close this notice.

Страхування життя запит

Рівень захисту: грн

Контактні дані:

Ви палили тютюнові вироби протягом останніх 12 місяців?

Так Ні
Ваш запит було відправлено. Close this notice.

Страхування майна запит

Ваше майно:

Контактні дані

Ваш запит було відправлено. Close this notice.

Будьте впевнені

Страхування майна

Обов’язкове майнове страхування розглядається як особливий вид страхування, який здійснюється у випадках, передбачених законом у порядку і за правилами, що встановлюються відповідними Постановами Кабінету Міністрів України. На законодавчому рівні затверджується форма типового договору, особливі умови ліцензування обов’язкового страхування, розміри страхових сум та максимальні страхові тарифи або методику актуарних розрахунків.

У відповідності до ст. 7 Закону України “Про страхування”, визначені такі види обов’язкового майнового страхування:

• авіаційне страхування цивільної авіації;
• страхування засобів водного транспорту;
• страхування майнових ризиків за угодою про розподіл продукції у випадках, передбачених Законом України від 14 вересня 1999 р. “Про угоди про розподіл продукції”;
• страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України від 12 липня 2001 р. “Про нафту і газ”;
• страхування об’єктів космічної діяльності (наземна інфраструктура), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Національного космічного агентства України;
• страхування об’єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов’язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі;
• страхування тварин (крім тих, що використовуються у цілях сільськогосподарського виробництва) на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків у випадках та згідно з переліком тварин, встановленим Кабінетом Міністрів України;
• страхування ліній електропередач та перетворюючого обладнання передавачів електроенергії від пошкодження внаслідок впливу стихійних лих або техногенних катастроф та від протиправних дій третіх осіб;
• страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування;
• страхування майна, переданого у концесію;
• страхування майнових ризиків користувача надр під час дослідно-промислового й промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ.

При розгляді обов’язкових видів майнового страхування необхідно визначити як переваги, так і недоліки такої форми організації страхового захисту. До переваг обов’язкового страхування необхідно віднести:

• сприяння зменшенню витрат державного бюджету за ризиками, переданими на страхування (перестрахування);
• залучення фізичних та юридичних осіб до страхування та підвищує страхову культуру;
• застереження потенційних страхувальників від безтурботного ставлення до ризиків, які вони недооцінюють, і які можуть завдати серйозної шкоди третім особам, а також забезпечення рівноваги між різними видами страхових послуг на ринку страхування в цілому.

Недоліками обов’язкового страхування слід вважати:

• втручання держави на кон’юнктуру ринку страхових послуг через впровадження обов’язкових видів страхування;
• правила обов’язкового страхування усувають або, у всякому разі, значно скорочують повноваження страховика щодо запобігання страхувальником заподіяння шкоди; негнучкість обов’язкового страхування, що не сприяє реальній оцінці ризику;
• контроль за дотриманням виконання вимог обов’язкового страхування вимагає додаткових витрат як з боку державних органів, так і страховиків;
• обов’язкове страхування ліквідує почуття персональної відповідальності, що сприяє такому негативному явищу у страхуванні, як шахрайство;
• існування обов’язкового страхування стає причиною несприятливих рішень у судді щодо рівня відповідальності застрахованої особи, оскільки страхове відшкодування все одно буде виплачено страховиком.

Translate »