Зв'яжіться з нами!

+38 (044) 245 03 30

Надішліть нам email!

Контакти:

Повідомлення:

Ваше повідомлення було відправлено! Close this notice.

Туристичне страхування запит

Рівень захисту: грн

Контактні дані:

Подорож

Ваш запит було відправлено. Close this notice.

Автострахування запит

Контактні дані:

Ваш автомобиль:

Ваш запит було відправлено. Close this notice.

Страхування життя запит

Рівень захисту: грн

Контактні дані:

Ви палили тютюнові вироби протягом останніх 12 місяців?

Так Ні
Ваш запит було відправлено. Close this notice.

Страхування майна запит

Ваше майно:

Контактні дані

Ваш запит було відправлено. Close this notice.

Будьте впевнені

Страхування кредитних ризиків

Кредитне страхування — відносно новий вид страхування, який почав розвиватися з розвитком споживчого кредиту в країнах з ринковою економікою, де населення купує будинки, автомобілі, товари тривалого користування з розстрочкою платежу.

Об’єктом страхування кредитного ризику виступають майнові інтереси, пов’язані з матеріальними збитками, що можуть бути завдані страхувальнику внаслідок невиконання або неналежного виконання позичальником своїх зобов’язань, передбачених кредитним договором (договором позики) між позичальником і страхувальником (позикодавцем, кредитором).

Історичний прообраз страхування кредитів полягає у комісійній операції, за умовами здійснення якої укладалася додаткова угода, названа делькредере. Виділяють такі види страхування кредитів:

• страхування делькредере (комерційні кредити, кредити під засоби виробництва і предмети споживання, експортні кредити);
• страхування поручительства та гарантії;
• страхування збитків, які виникають через надмірну довіру (кредиту довіри).

Страховики, які займаються кредитним страхуванням, працюють у всіх галузях делькредере на основі однакових процедур:

• можливі страхові випадки попереджуються за допомогою поточного спостереження за кредитами;
• при настанні страхового випадку (втратах від неплатоспроможності позичальника) відшкодовується збиток;
• розмір збитку зменшують за рахунок участі страховика в одержанні частини сплаченого боргу при судовому процесі щодо банкрутства позичальника (регресний позов).

Необхідною умовою виникнення відповідальності є факт настання страхового випадку, а як результат — поява ризику неплатоспроможності позичальника.

Страховим випадком вважають збитки страхувальника внаслідок невиконання або неналежного виконання позичальником своїх обов’язків, передбачених кредитним договором (договором позики). Сюди відносять: неповернення або часткове повернення позичальником кредиту (позики) у встановлені кредитним договором строки, невиплату ним відсотків у повному обсязі та в установлені кредитним договором строки, невиконання інших обов’язків, передбачених кредитним договором.

Страховий платіж залежить від характеру кредиту, діяльності позичальника, мети використання кредиту, наявності товарно-матеріальних цінностей або іншого майна у власності позичальника, що можуть стати забезпеченням прав регресних вимог страховика при настанні страхового випадку, і визначається з урахуванням кредитоспроможності позичальника, цільового призначення кредиту та інших умов, передбачених кредитним договором.

Страхова сума вираховується з суми кредиту та відсотків за користування ним. Ці дані містяться у кредитному договорі, укладеному між страхувальником і позичальником.

Translate »