Зв'яжіться з нами!

+38 (044) 245 03 30

Надішліть нам email!

Контакти:

Повідомлення:

Ваше повідомлення було відправлено! Close this notice.

Туристичне страхування запит

Рівень захисту: грн

Контактні дані:

Подорож

Ваш запит було відправлено. Close this notice.

Автострахування запит

Контактні дані:

Ваш автомобиль:

Ваш запит було відправлено. Close this notice.

Страхування життя запит

Рівень захисту: грн

Контактні дані:

Ви палили тютюнові вироби протягом останніх 12 місяців?

Так Ні
Ваш запит було відправлено. Close this notice.

Страхування майна запит

Ваше майно:

Контактні дані

Ваш запит було відправлено. Close this notice.

Будьте впевнені

Страхування відповідальності перевізників

Добровільне страхування відповідальності власників вантажу та багажу (вантажобагажу) під час експлуатації наземного транспортного засобу та здійснення перевезень чи транспортного експедирування вантажу. Страхувальник — це транспортне підприємство, яке бере участь у вантажоперевезенні. Він може бути формальним або фактичним перевізником.

Об’єктами страхування є:

1) відповідальність перевізника вантажів за втрату, загибель або пошкодження вантажу, прийнятого ним до перевезення;
2) відповідальність перевізника за шкоду, заподіяну вантажу в результаті затримки у доставці (за додаткову страхову премію);
3) відповідальність вантажоперевізника перед третіми особами за шкоду, завдану їхньому життю, здоров’ю або майну під час транспортування вантажу.

Договір страхування укладається на рік щодо всіх перевезень транспортом страхувальника або його субпідрядників, якщо це обумовлено, та може бути подовжений на будь-який подальший період зі сплатою щорічної премії.

Предметом страхування є:

1) відповідальність перевізника вантажів за втрату, загибель або пошкодження вантажу, прийнятого ним до перевезення;
2) відповідальність перевізника за шкоду, заподіяну вантажу в результаті затримки у доставці (за додаткову страхову премію);
3) відповідальність вантажоперевізника перед третіми особами за шкоду, завдану їхньому життю, здоров’ю або майну під час транспортування вантажу.

Договір страхування може укладається на рік, на одне перевезення, на один транспортний засіб яким здійснюється перевезення, щодо всіх перевезень транспортом страхувальника або його субпідрядників.

Страхова сума визначається за обсягами перевезень та цінністю вантажів. Вона залежить від максимально можливих сум претензій, що їх перевізник повинен буде виплатити за нормами права та чинною судовою практикою у країнах, де здійснюється бізнес перевізника.

- Обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів регламентується Законом України “Про страхування” від 4 жовтня 2001 p., Законом України “Про перевезення небезпечних вантажів” від 6 квітня 2000 p., Постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів” JS6 733 від 1 червня 2002 p., Наказом Міністерства транспорту України “Про здійснення контролю за наявністю договорів про страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів” № 734 від 15 жовтня 2002 р.

Обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів здійснюється з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю і здоров'ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб під час перевезення небезпечних вантажів.

Страхувальники - це суб'єкти перевезення небезпечних вантажів, а саме:

• відправник небезпечного вантажу;
• перевізник небезпечного вантажу;
• одержувач небезпечного вантажу.

Страхувальником може виступати особа, що виконує експедиторські функції, в разі згоди на це перевізника.

Страховими ризиками є шкода, заподіяна життю, здоров'ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб під час перевезення небезпечних вантажів.

Страхова сума за кожну повну та неповну тонну небезпечного вантажу встановлюється залежно від класу небезпеки вантажу в таких розмірах:

Клас небезпечного вантажу – Неоподатковувані мінімуми доходів громадян
1 – 110
2 – 70
3 – 100
4 – 70
5 – 70
6 – 120
7 – 80
8 – 100
9 – 60

Страхові виплати поділяються:

1. На відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю третіх осіб, - 50% страхової суми. У тому числі на одну особу встановлюється така страхова сума:

• у разі смерті особи - 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (отримує вигодонабувач);
• у разі призначення потерпілій третій особі І, ІІ і ІІІ групи інвалідності - відповідно 450, 375, 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
• за кожний день непрацездатності потерпілої третьої особи - один неоподатковуваний мінімум доходів громадян, але не більш, як 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за весь час втрати працездатності;

2. На відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу, – 30% страхової суми;

3. На відшкодування шкоди, заподіяної майну третіх осіб, - 20% страхової суми.

Розмір страхового тарифу зазначається у договорі обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів (далі - договір страхування) залежно від обсягу небезпечних вантажів, що підлягають перевезенню.

Страхувальник зобов'язаний укласти договір страхування до початку діяльності, пов'язаної з перевезенням небезпечного вантажу.

Перевізник небезпечного вантажу зобов'язаний укласти договір страхування, виходячи з обсягу небезпечного вантажу. У разі, коли перевізник виконує функції відправника та/або одержувача, він повинен застрахувати свою відповідальність у повному обсязі.

Страхова компанія має право одержати від страхувальника необхідну інформацію про обсяг перевезення небезпечних вантажів за попередній період страхування.

Translate »