Зв'яжіться з нами!

+38 (044) 245 03 30

Надішліть нам email!

Контакти:

Повідомлення:

Ваше повідомлення було відправлено! Close this notice.

Туристичне страхування запит

Рівень захисту: грн

Контактні дані:

Подорож

Ваш запит було відправлено. Close this notice.

Автострахування запит

Контактні дані:

Ваш автомобиль:

Ваш запит було відправлено. Close this notice.

Страхування життя запит

Рівень захисту: грн

Контактні дані:

Ви палили тютюнові вироби протягом останніх 12 місяців?

Так Ні
Ваш запит було відправлено. Close this notice.

Страхування майна запит

Ваше майно:

Контактні дані

Ваш запит було відправлено. Close this notice.

Будьте впевнені

Страхування врожаю весна-літо

Важливою економічною передумовою, що значно підвищує роль страхування у сільськогосподарському виробництві, є розширення обсягу страхової відповідальності. Страхування урожаю проводиться від усіх несприятливих природних і метеорологічних явищ. Страхування майна аграрних підприємств та сільськогосподарських культур здійснюється лише у добровільній формі, що обумовлює необхідність забезпечення фінансової стійкості страхових компаній при реалізації страхових послуг аграріям.

До об’єктів страхування належить:
• майбутній (очікуваний) урожай сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень плодоносного віку;
• фактичні затрати страхувальника на посів (висаджування) та вирощування сільськогосподарських культур;
• багаторічні насадження: дерева, кущі, плодово-ягідні насадження й виноградники.

На страхування не приймаються.
• природні сінокоси й пасовища;
• посіви культур, що висіваються на зелене добриво, сіяних підпокривних та безпокривних багаторічних трав;
• посіви сільськогосподарських культур, які висівались страхувальником три останні роки поспіль, але жодного року від них не отримано врожаю;
• багаторічні насадження плодоносного віку, якщо господарство не одержувало врожаю з цих насаджень протягом трьох років, що передували укладанню договору страхування;
• багаторічні насадження, що зростають у садах, знос або зрідження яких становить 70 і більше відсотків від їх первинної вартості або нормативу посадки; такі, що підлягають списанню з балансу у зв’язку з плановою реконструкцією, викорчовуванням, природним відмиранням, враженням хворобами та шкідниками;
• посіви (посадки) сільськогосподарських культур, що знаходяться в зоні, якій загрожують обвали, зсуви, повені та інші стихійні явища – з моменту оголошення у встановленому порядку про таку загрозу відповідними органами нагляду.

Страховим ризиком при страхуванні майбутнього (очікуваного) урожаю сільськогосподарських культур вважається:
• вимерзання озимих культур та багаторічних сіяних трав посіву минулих років (строк використання яких за агротехнічними нормами не закінчився);
• градобій, злива, тривалі дощі, буря, ураган або затоплення посівів, якщо останнє є наслідком стихійного лиха;
• пожежа на пні колосових та інших сіяних культур;
• припинення подачі електроенергії, викликане стихійними явищами, або аварією у спорудах захищеного грунту у результаті стихійного лиха – для культур захищеного фунту;
• вимокання, випрівання, якщо це сталося внаслідок стихійного лиха;
• посуха;
• хвороби рослин;
• землетрус;
• підвищена вологість, що перешкоджає зібрати врожай;
• повне знищення карантинними комахами.

При страхуванні багаторічних насаджень до страхових ризиків відносяться:
• вимерзання;
• сильні снігопади й обледеніння;
• повінь, буря, ураган, злива, обвал, зсув, сель та землетрус;
• пожежа й удар блискавки;
• посуха;
• повне знищення карантинними комахами.

Страховим випадком вважається завдання прямих збитків майновим інтересам страхувальникам, пов’язаних з неотриманням або недоотриманням урожаю сільськогосподарських культур унаслідок реалізації одного чи декількох вищеназваних ризиків, якщо вони передбаченні договором страхування.

Розмір збитку обчислюють, помножуючи різницю між вартістю фактично одержаного урожаю даного року та середньою врожайністю за попередні п’ять років з 1 га на всю площу посіву.

Якщо на всій площі, де загинула (пошкоджена) культура, або на частині такої площі здійснено пересів (підсів) збиток визначається з урахуванням вартості фактично одержаного валового урожаю основної культури (за цінами, про які досягнуто домовленості при укладанні договору) і фактичної вартості урожаю на площі пересіву (підсіву) за цінами реалізації цієї культури.

Страховим випадком не визнаються та відшкодуванню не підлягають збитки, що виникли внаслідок:
• невиконання страхувальником агротехнічних вимог щодо вирощування сільськогосподарських культур, зазначених у договорі страхування, правил пожежної безпеки тощо;
• низької організації праці або відсутності у страхувальника необхідної кількості: паливно-мастильних матеріалів, робочої сили, насіння, посадочного матеріалу, добрив, ядохімікатів, сільгосптехніки й автотранспорту;
• неправильної обробки посівного (посадкового) матеріалу пестицидами або іншими ядохімікатами, а також внесення надлишкової кількості добрив:
• механічних пошкоджень, заподіяних рослинам при культивації, збиранні, поливі, зрошенні або іншій обробці;
• використання не сертифікованого насіння й посадкового матеріалу;
• відсутності організації належної охорони та забезпечення збереження зібраного врожаю до його оприбуткування.

Крім вищенаведених подій до страхових випадків не відносяться і страховик не виплачує страхове відшкодування, якщо збитки майновим інтересам страхувальника спричинені:
• військовими та пов’язаними з ними ризиками (війною, вторгненням, ворожими актами або військовими діями, заколотом, військовим або народним повстанням, бунтом, революцією, громадським заворушенням будь-якими військовими маневрами, навчаннями або іншими військовими заходами);
• терористичними актами, а саме: здійсненням навмисних протиправних дій (вибух, підпал, аварія або інші дії);
• використанням ядерної енергії у будь-якій формі та наслідків такого використання;
• будь-якого роду забрудненням або зараженням ядерним, хімічним або біологічними речовинами та матеріалами.

Страхова сума встановлюється у межах мінімальної або максимальної вартості врожаю, але не менше 50 і не більше 70 відсотків середньої вартості врожаю з 1 га.

Translate »