Зв'яжіться з нами!

+38 (044) 245 03 30

Надішліть нам email!

Контакти:

Повідомлення:

Ваше повідомлення було відправлено! Close this notice.

Туристичне страхування запит

Рівень захисту: грн

Контактні дані:

Подорож

Ваш запит було відправлено. Close this notice.

Автострахування запит

Контактні дані:

Ваш автомобиль:

Ваш запит було відправлено. Close this notice.

Страхування життя запит

Рівень захисту: грн

Контактні дані:

Ви палили тютюнові вироби протягом останніх 12 місяців?

Так Ні
Ваш запит було відправлено. Close this notice.

Страхування майна запит

Ваше майно:

Контактні дані

Ваш запит було відправлено. Close this notice.

Розкриття інформації

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТРАСТ ІНШУАРЕНС»

Код ЄДРПОУ: 37002223

Місцезнаходження: Код території за КОАТУУ 8038900000; 03035, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО, будинок 45

Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою: Інші види страхування, крім страхування життя. Товариство надає послуги зі страхування виключно за видами, на які видана ліцензія Уповноваженим органом, перелік послуг зазначений тут.

Відомості про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи:
1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра» Код за ЄДРПОУ 39923000; Адреса: 03035, м. Київ, вул. Сурікова, буд. 3, корп. 8-Б, літера Г; частка в статутному капіталі: 67,86 %
2) Сухачов Олександр Олександрович, ІПН 2638819796, паспорт серія КА № 852200, виданий Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області;
місце проживання: м. Харків, вул. Олімпійська, буд. 21, кв. 6; частка в статутному капіталі: 15,91 %
3) Корсун Ольга Сергіївна, ІПН 2867702823, паспорт серія МН № 708433, виданий Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області;
місце проживання: м. Харків, вул. Полтавський шлях, буд. 19, кв. 41; частка в статутному капіталі 16,23 %

Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника): –

Відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами - учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансовой установи): Кінцевий бенефіціарний власник, що здійснює контроль за ТОВ "ФК "ДОВІРА" - Іващенко Анастасія Сергіївна; ІПН 3334208822; паспорт серії АН №669653, виданий Першотравневським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 09 січня 2008 року, місце проживання: м. Першотравневськ, вул. Театральна, буд. 8, кв. 3; частка у статутному капіталі учасника: 50%. Кінцевий бенефіціарний власник, що здійснює контроль за ТОВ "ФК "ДОВІРА"- Тарусова Євгенія Євгеніївна, ІПН 2244812243; паспорт серії ЕН №075015, виданий Сєвєродонецьким МВ УМВС України в Луганській області 21 грудня 2001 року, місце проживання: м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, буд. 11, корп. Б, кв. 82; частка у статутному капіталі учасника: 50%

Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи

Склад наглядової ради:
Голова наглядової ради Нефедов Кирил Євгенович
Член наглядової ради Штафінський Андрій Михайлович
Член наглядової ради Федосєєв Дмитро Валентинович

Склад виконавчого органу:
Виконавчим органом Товариства є Дирекція у наступному складі: Генеральний директор Бондарчук Сергій Олексійович; Заступник Генерального директора з продажу страхових продуктів Салій Алла Василівна; Перший заступник Генерального директора ТзДВ "СК "ДОВІРА-ПОЛІС" Луценко Олександр Миколайович; Заступник Генерального директора з регіонального розвитку ТзДВ "СК "ТРАСТ ІНШУАРЕНС" Ситніков Костянтин Олександрович; Начальник управління методології, андерайтингу, оцінки та управління ризиками ТзДВ "СК "ТРАСТ ІНШУАРЕНС" Дуб Юлія Іванівна.

Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи: Відокремлені підрозділи відсутні.

Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі: Розміщені на сайті Товариства www.trustinsurance.com.ua.

Річна фінансова та консолідована звітність: Розміщені на сайті Товариства www.trustinsurance.com.ua.

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи: Провадження у справі про банкрутство Товариства не порушувалось, процедура санації на застосовувалась.

Рішення про ліквідацію фінансової установи: Рішення про ліквідацію фінансової установи не приймалося.

Інша інформація про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно до Закону: Не передбачено чинним законодавством.

Примітки до фінансової звiтності